Vialogue Info

Vialogue Settings

Vialogue Description

צפו בסרטון וערכו רשימה של כל הסכנות המוצגות בו בסיום הצפייה, דרגו את הסכנות לפי הקריטריונים הבאים א. באיזו מידה פגשתם בסכנה זו ברשת ב. באיזו מידה הסכנה זמינה לכם ברשת ג. באיזו מידה זו סכנה המסכנת חיים סיימתם? אחדו את שלושת הדרוגים שבצעתם לאחד שתפו אותנו בדרוג שלכם בהצלחה

ModeratorsMOD

Rachel Tamir

Video Info

Title:גולשים ושומרים על עצמנו ברשת - גרסה בעברית

Provider:youtubeUploader:Vialogues Library

See all vialogues of this video