Vialogue Info

Vialogue Settings

Vialogue Description

Hur kan vi stärka elevernas lärande i skolan? På vilka arenor rör vi oss på?

ModeratorsMOD

peter borg

Video Info

Title:Lärande i det digitala samhället - om SAMR

Provider:youtubeUploader:Vialogues Library

See all vialogues of this video