Vialogue Info

Vialogue Settings

Vialogue Description

Panoorin ang YouTube video na ito at sagutin ang mga tanong - Ngayong may YouTube Pilipinas na, ano sa palagay ninyo ang magiging epekto nito para sa mga mahilig manood sa YouTube? Ano ang epekto nito sa iyo?

ModeratorsMOD

Dennis Bayeng

Video Info

Title:EXTRAS: YouTube Philippines, the first S.E. Asian Nation To Have A Local Version.

Provider:youtubeUploader:Vialogues Library

See all vialogues of this video